naar de homepage druk deze pagina af

Disclaimer 

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
  1. De content van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie verouderd of niet (meer) van toepassing is. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
  2. Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina van de site die u thans bekijkt. Door deze pagina of andere pagina's van deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.
  3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Op onze teksten, afbeeldingen en andere informatie kan auteursrecht van toepassing zijn. Kopiėren zonder toestemming vooraf is niet toegestaan.
  5. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Ziet u iets op deze site waarvan u denkt dat het aangepast dient te worden? Dan verzoeken we u om ons daarvan op de hoogte te stellen d.m.v. een e-mail aan webmaster@chargepoint.nl

 

Privacy Statement

Klik hier voor ons Privacy Statement