naar de homepage druk deze pagina af

"Elektrische auto levert Nederland miljarden op"

De fiscale stimuleringsmaatregelen van de overheid voor het terugdringen van CO2 -uitstoot voor (semi-) elektrische auto’s die sinds 2008 van kracht zijn hebben miljarden opgeleverd. Door de stimuleringsmaatregelen zijn miljarden bespaard op de kosten van vervuiling door uitstoot van CO2 en fijnstof, is de omzet in de elektrische mobiliteitsbranche in de afgelopen jaren verdubbeld, de werkgelegenheid verdrievoudigd en de export verviervoudigd. Door de succesvolle werking van deze stimuleringsmaatregelen konden deze per 2014 verlaagd worden.

Per 2035 geen enkele CO2 -uitstoot voertuigen

Sinds 2008 gelden er EU-normen voor de uitstoot van CO2 voor nieuwe voertuigen. Vanaf 2021 mogen nieuwe voertuigen nog maar 95 gram CO2 per kilometer uitstoten en per 2035 geldt zelfs een 0-gram norm. Met de inzet van elektrische auto’s wordt direct voldaan aan de norm van 2035.

Fijn stof is een miljarden verslindend probleem in Nederland

De Europese Unie heeft in 1999 grenswaarden voor fijn stof (PM10) vastgesteld. In 2008 is de regelgeving uitgebreid met grens- en streefwaarden voor de fijnere fractie van fijn stof. Het meest schadelijk is fijn stof afkomstig uit het wegverkeer. Sinds 1999 zijn miljarden geļnvesteerd om te voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Met de aanschaf van elektrische voertuigen verdwijnt op termijn fijn stof uit het wegverkeer.

Verdienpotentieel Elektrisch vervoer

“(Semi-) elektrisch vervoer levert voordelen op voor het klimaat, de consument, innovatie en de werkgelegenheid in Nederland. Naast de milieuvoordelen van elektrisch vervoer bespaart de consument minimaal 75% op de brandstofkosten, is de werkgelegenheid in de elektrische mobiliteitsbranche verdrievoudigd, de omzet verdubbeld en de export verviervoudigd. Elektrische mobiliteit levert economische kansen op. Elektrisch rijden opent perspectieven voor innovatie, research en development en de ontwikkeling en vermarkting van nieuwe producten en diensten. Denk aan activiteiten als de optimalisering van batterijen, oplaadtechnologie, integratie van auto en batterijen, autodesign en inrichting van oplaadstations. Nederland is samen met Noorwegen koploper op het gebied van elektrische mobiliteit. Onze bedrijven krijgen nu al aanvragen uit vele landen voor samenwerking.” aldus Michiel Hartman, voorzitter branchevereniging DOET.

Lange termijnvisie fiscale stimuleringsmaatregelen

De fiscale stimuleringsmaatregelen voor (semi-) elektrische auto’s zijn onderdeel van een Plan van Aanpak voor de transitie naar elektrische mobiliteit. Semi-elektrische auto’s leveren een belangrijke bijdrage in dit transitieproces. Per 2014 zijn de stimuleringsmaatregelen aangepast aan de ontwikkelingen van de markt (differentiatie FEV en PHEV op gebied van bijtelling en MIA en afschaffing van de VAMIL). In dit kader wordt op dit moment door DOET, RAI, RVO, VNA en Natuur & Milieu ook gewerkt aan een optimaliseringsbeleid PHEV: aanpak om plug-in hybride auto’s meer elektrische kilometers te laten rijden. Verwachting is dat de komende 10 tot 20 jaar een continue proces zal zijn van aanpassingen op de stimuleringsmaatregelen met als uiteindelijke doel volledige marktwerking.

 

Bovenstaande tekst is de reactie van branchevereniging DOET op het artikel in de Volkskrant "Elektrische auto kost fiscus zeker half miljard” d.d. 29-03-14. Chargepoint is lid van DOET.