naar de homepage druk deze pagina af

Ga voor écht milieuvriendelijk

De visie van branchevereniging DOET, waar Chargepoint bij aangesloten is, op de fiscale maatregelen rond milieuvriendelijke auto's. Persbericht van 11 april 2011.

Alleen fiscaal voordeel voor echt milieuvriendelijke auto’s

De crisis in de autobranche is voorbij. De fiscale voordelen kunnen weer worden ingeperkt
tot alleen de echt milieuvriendelijke auto’s. De minister van Financiën denkt nu na over de
aanpassingen in de autobelastingen. De branche vereniging DOET voor elektrisch rijden
roept op om de grens voor vrijstelling van wegenbelasting en BPM flink aan te scherpen.
Nederland kent op dit moment een ruimhartig stimuleringsbeleid. Alle auto’s met minder dan 110
of 95 gram CO2 per kilometer (benzine/diesel) zijn vrijgesteld van BPM (aankoopbelasting) en
MRB (wegenbelasting). Daarnaast krijgt een zakelijke berijder van zo’n auto een gunstige lage
bijtelling voor privégebruik van 14%. Door het succes van dit beleid valt nu inmiddels ruim 30%
van alle verkochte auto’s in Nederland in deze categorie. Dat heeft op korte termijn een gunstig
effect op de reductie van de uitstoot van het Nederlandse wagenpark.

Stimuleer nul uitstoot

Elektrische auto’s hebben veel last van deze maatregelen. Doordat zo’n groot deel van de
verkochte auto’s binnen de grenzen van de stimuleringsmaatregelen vallen, hebben de
maatregelen alleen nog maar effect op de uiterste grens. Praktisch betekent dat het een auto met
een uitstoot van 109 gram CO2 per km heel goed verkoopt en een auto met 111 gram/km
helemaal niet meer. Het onderscheid tussen zuinige auto’s en zeer zuinige tot nul-uitstoot auto’s
wordt in de huidige maatregelen echter niet gemaakt. Dat betekent dat een Volkswagen Polo
Bluemotion evenveel fiscaal voordeel krijgt als een Nissan Leaf of een Renault Fluence.
Stimuleer doorbraak technologie

Slim stimuleren

De Vereniging DOET vindt dat onterecht. De fiscale vrijstellingen zouden alleen ten goede
moeten komen aan auto’s die zeer goed presteren op milieugebied. De vereniging DOET stelt
daarom voor om de fiscale vrijstellingen van BPM, MRB en bijtelling alleen te gunnen aan auto’s
die 50 gram CO2 per km of minder uitstoten. Boven die grens zouden alle auto’s naar feitelijke
uitstoot moeten worden belast. Daarmee ontstaat ook voor zakelijke rijders een sterke prikkel om
voor elektrisch rijden te kiezen. Door gebruik te maken van een hybride plug-in of range extender
kan de elektrische auto ook zonder gebruiksbeperking worden ingezet. Voor de volledig
elektrische auto zou daarnaast een tijdelijke aanschafsubsidie moeten worden gegeven. Deze
extra stimulans compenseert de gebruiksbeperking van de nog deels ontbrekende oplaad
infrastructuur.

Vereniging DOET

De Vereniging DOET is vol aan de slag om Nederland internationaal voorloper op dit gebied te
maken. Als branchevereniging werken we met onze leden graag samen met alle partijen in
Nederland om elektrisch rijden te versnellen. Daar hebben we allemaal belang bij.