naar de homepage druk deze pagina af

Duurzaamheid van Chargepoint

Natuurlijk heeft de organisatie achter Chargepoint© alle aandacht voor ons leefmilieu en duurzaamheid in het algemeen. Daarom zet het bedrijf fors in op slimme energievoorziening voor vervoer en transport.

Duurzaam vervoer

Elektrisch rijden is gewoon mogelijk. Nu al. En dat bewijzen we, want we beschikken al een paar jaar over een volledig elektrische bestelauto. De synergie tussen onze kennis van energietechniek, duurzaamheid en slimme ict heeft geresulteerd in een totaalconcept voor slimme oplaadstations voor elektrische voertuigen. De laadstations zijn bi-directioneel, netwerk-gekoppeld, online en te verbinden aan het smartgrid. We moeten wel opschieten met de aanleg van de oplaad-infrastructuur. Want als straks de elektrische auto's met honderden tegelijk van uit de fabriek rollen, moet je ze kunnen laden.

Slim ontwerpen

Duurzaamheid zit ook in slimme details. Dat begint al in de ontwerpfase. Hoe richt je (elektro-)technische voorzieningen op een goede manier in, om zo zuinig mogelijk met het leefmilieu op te gaan. Welke materialen gebruik je? Daarbij is het belangrijk om niet alleen naar initiŽle investeringen te kijken. Bij Chargepoint kijken we naar de hele levenscyclus. Door aan het begin iets meer te investeren in materialen, kun je op langere termijn soms grote sprongen maken of latere vervuiling geheel voorkomen.

Recycling

Een van de unieke oplossingen die wij bieden? Aan het eind van de economische of technische levensduur kunnen wij onze techniek terugnemen en zorgen voor duurzame verwerking en recycling van de verschillende componenten. Als je daar al op de tekentafel over nadenkt, kan dat straks op een hele verantwoorde manier plaatsvinden. Dat doen we al jaren zo voor vrijwel alles wat we leveren en bedenken, dus voor ons is dat gewoon logisch.

Speuren naar duurzame oplossingen

Op regionaal niveau participeert Chargepoint Europe in Stichting kiEMT. kiEMT (kennis en innovatie in Energie- en MilieuTechnologie) is een netwerk van EMT-gerelateerde bedrijven, overheden en kennisinstellingen in met name de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de Stedendriehoek (o.a. Apeldoorn). Doel is via nauwere samenwerking en kennisuitwisseling innovaties en ‘new business’ inzake energie- en milieutechnologie te bevorderen. Dat doet kiEMT door een startmotor te zijn voor kansrijke innovaties en nieuwe levensvatbare initiatieven.

Deze regio vormt van oudsher het knooppunt van 'Elektrisch Nederland' en beschikt over een groot aantal bedrijven met een enorm potentieel aan kennis op het gebied van energie- en milieutechnologie. De wortels van deze stichting zijn derhalve diep verankerd in de regio. Niet onbelangrijk, aangezien een breed regionaal kenniscluster een belangrijke voorwaarde is voor het creŽren van economische spin off.

Binnen Stichting kiEMT maken circa 140 participerende bedrijven, kennisinstellingen en overheden zich sterk om de sector energie- en milieutechnologie in de regio verder te versterken. Meer informatie is te vinden op de website van de Stichting kiEMT