naar de homepage druk deze pagina af

Innovatie van Chargepoint

Chargepoint© werkt continu aan de ontwikkeling van innovatieve producten. Wij volgen nauwlettend de trends, vragen en de ontwikkelingen in de markt. Hierdoor zijn we in staat vooruitlopend in te spelen op de behoeften en wensen van de energiemarkt. Daarbij houden we altijd rekening met veiligheid, functionaliteit en kwaliteit.

Natuurlijk hebben we aandacht voor ons leefmilieu. Daarom zet het bedrijf fors in op slimme energievoorziening voor vervoer en transport. Dit heeft geresulteerd in een innovatief totaalconcept voor slimme oplaadstations voor elektrische voertuigen. De laadstations zijn bi-directioneel, netwerk-gekoppeld, online en te verbinden aan het smartgrid. Met dit innovatieve concept is het bedrijf genomineerd voor de prestigieuze ETOP Innovation Awards en de MKB Innovatie Top 100.


We vinden dat Nederland geen eiland in Europa moet worden. Daarom werken we ook internationaal samen. Door op Europees niveau normen en eisen vast te stellen, versnellen we de innovaties en zorgen we voor draagvlak.

Participant in Stichting kiEMT

Op regionaal niveau participeert Chargepoint Europe in Stichting kiEMT. kiEMT (kennis en innovatie in Energie- en MilieuTechnologie) is een netwerk van EMT-gerelateerde bedrijven, overheden en kennisinstellingen in met name de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de Stedendriehoek (rond Apeldoorn). Doel is via nauwere samenwerking en kennisuitwisseling innovaties en ‘new business’ inzake energie- en milieutechnologie te bevorderen. Dat doet kiEMT door een startmotor te zijn voor kansrijke innovaties en nieuwe levensvatbare initiatieven.

Deze regio vormt van oudsher het knooppunt van 'Elektrisch Nederland' en beschikt over een groot aantal bedrijven met een enorm potentieel aan kennis op het gebied van energie- en milieutechnologie. De wortels van deze stichting zijn derhalve diep verankerd in de regio. Niet onbelangrijk, aangezien een breed regionaal kenniscluster een belangrijke voorwaarde is voor het creëren van economische spin off. 

Binnen Stichting kiEMT maken circa 140 participerende bedrijven, kennisinstellingen en overheden zich sterk om de sector energie- en milieutechnologie in de regio verder te versterken. Meer informatie is te vinden op de website van de Stichting kiEMT

 

Branchevereniging Doet

We zijn ook aangesloten bij DOET, de branchevereniging die elektrisch vervoer op gang brengt in Nederland. Geen woorden, maar daden. DOET bestaat uit enthousiaste, ambitieuze ondernemers die met een frisse en onconventionele blik naar vraagstukken op het gebied van mobiliteit kijken. Ondernemers die de afgelopen jaren veel kennis en ervaring hebben opgebouwd in de hele keten van elektrisch vervoer.

DOET's leden gaan de grote schaalverandering doorvoeren die Nederland als innovatieland neerzet en Nederland als gidsland voor elektrisch vervoer neerzet. Dat doet DOET via lobby, via het ontwikkelen en verspreiden van kennis over elektrisch vervoer en met het organiseren van proeftuinen en projecten. DOET is hét platform voor particulieren, bedrijven en overheden die expertise zoeken over elektrisch rijden. Om het vervolgens toe te passen. http://www.doetdoet.nl

Automotive Centre of Expertise

Chargepoint participeert ook in het Automotive Centre of Expertise van de HBO instituten HAN en Fontys.