naar de homepage druk deze pagina af

Automotive Centre of Expertise

De HBO instellingen HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) en Fontys Hogescholen kunnen samen van start met het Expertisecentrum Automotive. Dit maakte staatssecretaris Halbe Zijlstra woensdag 26 januari 2011 bekend tijdens de bijeenkomst bij de HAN in Arnhem. Het beroepsonderwijs krijgt hiermee een extra impuls.

Chargepoint participeert

Reewoud Energietechniek is één van de participerende bedrijven in dit project. Dit bedrijf stimuleert met Chargepoint oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's actief de komst van duurzaam vervoer.

Robert-Jan Brouwer, directeur van dit Apeldoornse bedrijf, licht toe: "Voor ons is kennis cruciaal. Daarom werken we samen met opleidings- en onderzoeksinstituten. Daar halen we straks de ingenieurs vandaan voor ons vakgebied, terwijl ze tijdens hun opleiding bij ons een kijkje in de keuken nemen. Die praktijk koppelen aan theorie, maakt het voor alle betrokkenen interessant."

5 miljoen euro

Uit 33 ingediende businessplannen werden die van 7 instellingen geselecteerd: 3 binnen het hbo en 4 binnen het mbo. De hbo-instellingen starten Centres of Expertise en de mbo-instellingen Centra voor Innovatief Vakmanschap. De ingediende businessplannen werden beoordeeld door experts, onder voorzitterschap van Syntens-directeur Pieter Staalduinen.

Behalve de HAN/Fontys werden de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Hogeschool Zuyd aangewezen als Centre of Expertise. Zij leggen zich toe op het gebied van de innovatiegebieden automotive systems, waterbeheer en chemie. Zij ontvangen van de ministeries van OCW en EL&I elk een bijdrage van in totaal 5 miljoen euro, waarmee zij in de komende 5 jaar hun doelen moeten realiseren.

Geen subsidie, maar een investering

Staatsecretaris Zijlstra benadrukte dat deze bijdrage geen subsidie is, waarbij ‘een pot moet worden opgemaakt’. Het gaat hier om een investering waarvoor de instellingen aan strenge criteria moeten voldoen en waarmee de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs verstevigd wordt. Zijlstra merkte daarbij op: ‘We bezuinigen niet alleen in het onderwijs; we investeren er ook in’. De ministeries zien ook toe op de voortgang. Na 5 jaar moeten de Centres of Expertise op eigen benen staan.

Centres of Expertise in het hbo

De focus van de extra investering in het technisch beroepsonderwijs richt zich op de innovatiegebieden chemie, water en high tech automotive systems, zo is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie besloten.

Nederland investeert met zijn innovatiebeleid in nationale innovatiegebieden. De overheid sluit daarop aan met de ‘Centres of Expertise’ Een centrum heeft 4 hoofddoelen:

* Gerichte samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
* Aanbieden van extra aantrekkelijk onderwijs door deze samenwerking
* Het vergroten van in-en uitstroom uit het technisch onderwijs
* Het vergroten van de innovatieve slagkracht van bedrijven

Commissie De Boer

Een onderzoekscommissie onder leiding van Hans de Boer onderzocht vorig jaar, in opdracht van het Platform Bèta Techniek en de HBO-raad, hoe het hbo in Nederland het aantal technische studenten kan laten groeien. Dit is noodzakelijk om toekomstige tekorten van hbo-technici te voorkomen. Belangrijkste uitkomst van het onderzoek was dat hogescholen bètatechnische ‘centres of expertise’ zouden moeten opzetten. Hiervan komen er 18 in Nederland, op thema's gekoppeld aan nationale sleutelgebieden en maatschappelijke innovatieprogramma's. Om te beginnen wordt er met 3 hbo- en 4 ROC-centra gestart.

Doelstellingen High Tech Automotive Systems

De doelstelling van het innovatiegebied High Tech Automotive Systems is om binnen 5 jaar een van de leidinggevende innovatieregio’s in Europa te worden. Europa kent ook stevige mobiliteitsdoelen: Concreet: 20 procent reductie in brandstofverbruik en CO2-uitstoot van de vrachtwagen, 25 procent reductie van de reistijd, een verhoging van de verkeersveiligheid en groei van de werkgelegenheid met 10.000 fte plus omzetgroei in de sector van twaalf miljard naar twintig miljard euro in 2015. Dit kan, mits de gecreëerde arbeidsplaatsen ook daadwerkelijk gevuld worden. Het aantal afgestudeerden moet op z’n minst verdubbelen. Ook moeten er meer geschoolde vakmensen met modernere profielen worden opgeleid. Hiervoor is een betere in-, door- en uitstroom nodig, ook naar het hoger onderwijs.

Banengroei in de Automotive sector

De verwachting voor de Automotive sector is dat de arbeidsmarkt na de krimp in 2010, vanaf 2011 weer zal groeien. Zelfs zoveel dat de vacatures niet kunnen worden ingevuld met de uitstroom van studenten in die jaren. Een van de initiatieven om bij te dragen aan de toenemende vraag is de gezamenlijke hbo-differentiatie Automotive die de HAN en Fontys Hogescholen willen uitbreiden. Met dit initiatief bundelen beide hogescholen hun krachten en komen zij tegemoet aan de groeiende vraag naar afgestudeerden met kennis op het gebied van Automotive Engineering, Testing, Service en Management. Zij gaan aansprekende opleidingsprogramma’s bieden door het automotive hoger onderwijs en -onderzoek dicht bij de innovatieve beroepspraktijk te brengen.

In 2010 zijn ongeveer 60 studenten aan de bacheloropleiding in Helmond begonnen. De HAN heeft een jaarlijkse instroom van rond de 250 studenten. Beide hogescholen hebben de ambitie de huidige instroom te verdubbelen. Studenten worden opgeleid tot automotive expert met een integrale kennisbasis en toepassingservaring rond intelligente voertuigsystemen.

HAN in de regio

De HAN ontwikkelt samen met andere kennisinstellingen, overheden en vooral bedrijven en instellingen allianties met als doel het versterken van de innovatieve kracht van de regio. De Provincie Gelderland wordt daarbij gezien als een belangrijke partner waarmee de HAN samen vorm wil geven aan deze ambitie.

Bron: HAN